cholery[ty]czka

77 tekstów – auto­rem jest cho­lery[ty]czka.

Słowa niczym szty­lety wbi­jają się w moją korę mózgową. Nie poz­wa­lają zapomnieć... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 kwietnia 2011, 19:14

Pod­ci­nasz mi skrzydła i mówisz, że czas leczy rany... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 10 marca 2011, 18:05

Naiw­ność jest cza­sami dob­ra. To ona spra­wia, że jes­teśmy szczęśli­wi i wie­rzy­my, że ten stan nig­dy się nie skończy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 lutego 2011, 18:50

Położyłeś mnie pod kołdrą ze złudzeń, otu­liłeś kołysanką z kłam­stw, a ja głupia śniłam wte­dy bajkę o księżniczce i pięknym królewiczu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 19 grudnia 2010, 20:23

Ludzie zbyt często mówią, że cze­goś nie chcą, rzeczy­wiście te­go pragnąc. Tym sa­mym tyl­ko kom­pli­kują wza­jem­ne relacje. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 listopada 2010, 18:04

Pow­tarzając so­bie ciągle, że ma­my tak spo­ro cza­su, możemy przeo­czyć mo­ment, w którym te­go cza­su nam zabraknie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 listopada 2010, 17:26

Niena­widzę nie być częścią Two­jego codzien­ne­go życia. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 listopada 2010, 22:08

Mo­je ser­ce płonie, a Ty uk­radłeś gaśnicę. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 8 listopada 2010, 19:11

Myśli plączą mi się między no­gami jak pies, który do­maga się pogłas­ka­nia i nie uz­na­je odmowy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 października 2010, 20:40

Chciałabym tak po pros­tu wyrzu­cić ba­gaż wspom­nień przez ok­no pędzące­go samochodu. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 października 2010, 23:56

cholery[ty]czka

W środku tysiące znaków zapytania i nierozwiązanych zagadek. Na zewnątrz uśmiech niedbale przyklejony taśmą klejącą i sukienka uszyta z pozorów, tak piękna, jak tylko można sobie wymarzyc.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cholery[ty]czka

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność